Written by 5:30 Hebrews

ישוע אומר

Follow us on social media

FESPACHRIST (פסטיבל של מילה בימנית/פיספצריסט)

יש כאן חוסר-נוחות גדול בין האדם לקול ה”דבר”. אנו נביא מספר קולות, מקולו של היוצר בגן ועד הורים, מורים, מורים, מרצים, מרעים וכדומה…

לחיות, לחפש קול אמין, וזה יכול להיות טוב יותר לכל קול אחר בתוצאותיו עבורנו.

כך מנציח את הבורא היום בדורנו, באמצעות דבריו, אמצעי-עזר למציאת קולו של הבורא. ישו אמר: “אבא סולח להם, כי הם לא יודעים מה הם עושים” (לוק 23:24). הנה מילה הנאמרת בזמן הנכון ובמקום הנכון. הזמן הנכון לסלוח לכך כאשר העבירה הפתאומית מתפרקת מאיתנו, כאשר הפצע עדיין חי ומדמם… ואין מקום טוב יותר לסלוח לו מאשר על הצומת.

FESPACHRIST מציע לנו מילה של כריסט שבוע של מדיטציה, מזכרת ומעל לכל, על אמון בנו ישו.

ישו אמר: “אבא סולח להם, כי הם לא יודעים מה הם עושים” (לוק 23:24). הנה מילה הנאמרת בזמן הנכון ובמקום הנכון. הזמן הנכון לסלוח לכך כאשר העבירה הפתאומית מתפרקת מאיתנו, כאשר הפצע עדיין חי ומדמם… ואין מקום טוב יותר לסלוח לו מאשר על הצומת.

ג’זוס אמר: “אני באמת אומר לכם, היום אתם תהיה איתי בגן עדן” (לוק 23:43). הנה מילה של ביטחון המדובר על ידי ישו הכומר האמיתי הגבוה. הוא היחיד המסוגל לשנות את היום הנוכחי. אל תיאמן עליו, כי אכזבה אינה טבעו. למשה אמר: “אני הוא” (Exd.3.14). ולכם הוא אומר: היום תהייה…

ישו אמר: “אבא, אני מתחייב את רוחי לידיים שלך” (לוק 23:46). הנה מילה של פתרון אחרי שנאבק על הארץ נגד כל האדון ישו של ישו לא היה לו ברירה אלא לסמוך על האב. אתה עדיין נתקל בחולשות שלך, בבעיות שלך… מכיוון שלדעתך תוכל להציע פתרון.

הפתרון הוא לפצות את עצמו בכוונה לאבא כמו שכריסט עשה. הפסק לפעול, קבל את תבוסה ובכית עזרה לאבי הבנלי…

ג’יזס אמר, “פטר, אני אומר לכם, הזיין לא ישיר היום, כי שלשת פעמים את דעותיי” (לוק 22:34). הנה מילה של אזהרה, כאשר ה’ מדבר, דברו מוכוון על אופייה ולא על התנהגותנו. ה’ ראה את אופיו החלש והרב-תכליתי של סימון (משמעות השם הקנה דבר שברירי ולא קשיח) בעוד שפטר התבלבל בטמפרטורות קידוח קדרות (שם תואר). מי מתאר עץ המעניק הרבה עץ ועלים אבל מעט פרי)? היזהרי להתבדח עם מה ששמעת היום מראשי ישו, השנוא עליו ואל תהחרימו את עצמכם.

ישוע אמר: “הבת שלי, האמונה שלך חסכה לך, לך לשלום ותרפא את הרשע שלך” (מארק 5:34). אדם בקהל היה מסוגל להשתמש בכוחו המרפא של האדון על-ידי מימוש אמונתו. זו אמונתך בישוע ישו, המפיקה נסים. האסטר מחכה לראות את אמונתך בו כדי לגעת בך בכל המטוסים ולייצב אותך במילה שלו (לך לשלום, תירפא).

ג’זוס אמר: “אל דאגה לא רק להאמין” (מרק 5:36). זוהי מילה של הפתעות. במצב של טורמויל וכאוס, תשומת הלב של האדון על הגג מתמקדת בדבר חיוני אחד באמונתך. המצב מדבר, כך גם אנשים, אבל רק פעולות אמונה. חוק האב והבן (ג’ון 5:17) זהו רצונו של האדון לשמור על האמונה ולהישאר בפעולה למרות מצבך.

(Visited 7 times, 1 visits today)
Close