Swahili

mountain range under beige sky

Mtu anayeweza kuelewa maana halisi ya ushindi au kushindwa ni yule tu anayejituma kikamilifu katika vitendo, anapigana kwa ujasiri, anayajua matamanio makubwa na kujitolea kwa moyo mkunjufu. Sio mkosoaji, bali yule anayeingia kwenye uwanja, ndiye aliyeishi kweli, na mahali pake haitakuwa kamwe na roho baridi na woga.

Warumi 12.1-2

Swahili

Views: 114

FESPACHRIST/Marko 01-02

Swahili

Views: 47

FesPaChrisT/Matayo 10.

Swahili

Views: 15

FesPaChrisT/Matayo 09.

Swahili

Views: 551

Mashujaa wa Imani: (1) Ruthu Mmoabu

Swahili

Views: 151

YESUNDA NI YA NYUMBA YA YAIRUS

Swahili

Views: 141

Yesu alisema Mathayo

Swahili

Views: 39

Yesu alisema Luka

Close